Sir Richard Branson är en genialisk företagsledare och en äventyrare av rang. Det första företagande han startade var en skoltidning så han var tidigt ute med kreativa idéer och är något av ett födgeni. Under tidigt 70-tal startade han en skivbutik och senare ett skivbolag, Virgin Recordstore, tillsammans med Nik Powell. Skivbolagets första skivsläpp blev en succé över hela världen med Mike Oldfield´s Tubular Bells. Richard Branson var risktagare och kunde därför inte motstå frestelsen att ta sig an Sex Pistols, punkbandet som kickats från skivbolaget EMI – och även detta visade sig vara ett av Bransons genidrag. Branson fick inga barn under sitt första äktenskap men blev pappa till tre i sitt andra.

Förstfödda barnet Clare Sarah, dog efter endast fyra dagar efter födsel. Hans två andra barn, Holly och Sam, föddes i början och mitten på åttiotalet. Holly lämnade sin karriär som läkare för att arbeta ihop med sin pappa och sonen Sam är filmskapare, modell och skådespelare. Under sin tid i musikindustrin hann Richard även starta ett flygbolag. Men det uppstod problem och Branson åtgärdade snabbt situationen med det inställda planet genom att anlita en pilot med ett eget plan – och på den vägen bar det sedan iväg in i flygindustrin. Men Richard Branson skulle inte nöja sig med plan för reguljärflyg utan 2004 startade han Virgin Galactic, det första bolaget i sitt slag – med inriktning på rymdturism.

Sir

Richard Branson föddes i London den 18 juli 1950 och är alltså britt. Detta faktum föranledde att drottning Elisabeth år 1999 adlade Richard Branson som ett hedersbetygande för hans omfattande entreprenörskap. Inte minst för hans brinnande intresse för luft och rymdresor, samt land och sjöresor, utvecklingen av Virgin Records och samtidigt för sitt humanitära arbeta. Branson är sedan dess Sir – med hela världen. Sir Richard Branson är också en äventyrare och har i intervjuer berättat att han fått många av sina affärsidéer under resor han gjort. Till exempel har han upptäckt fantastiska platser världen över som sedermera kommit att ingå som en del i Virgins hotellkedja – ytterligare en del av hans affärsimperium.

Luftballong och kite

Richard Branson fascineras av luftburna äventyr men även äventyr på vattenytan. Bland annat har han försökt flyga jorden runt med luftballong. Även om han inte ännu fullföljt hela jordenruntäventyret så är han den förste som korsat Atlanten med luftballong. Äventyret använde han förstås i marknadsföringen av sitt företagande och ballongen som hade namnet “Virgin Atlantic Flyer” var en del av reklamkampanjen. Sir Richard Branson har sinne för att förena nytta med nöje. Vattenytan är också till för äventyr och Branson har bland annat korsat engelska kanalen med kiteboard och tog då ytterligare ett världsrekord – som den äldsta personen som någonsin korsat engelska kanalen med kiteboard som färdmedel.

Kreativt ledarskap

Sir Richard Branson är även flitigt anlitad som föredragshållare vid ledarskapsevenemang. Han beundras för sin kreativitet och sitt vidlyftiga entreprenörskap och är en förebild för många affärsmän och företagare världen över. Branson är även en kontroversiell person med åsikter som kan kategoriseras som före sin tid – i bästa fall. Till exempel har han framhållit värdet av att legalisera cannabis och är en av dem som anser att arbetet mot droger har misslyckats. Han har en nära relation till sina barn och det är förståeligt efter den familjetragedi som drabbade honom och hans fru Joan. Genom att både arbeta och resa ihop med barnen lyckas han balansera framgång och att vara en hängiven pappa.

Dyslexi, kreativitet och företagaranda

Sir Richard Branson, entreprenör, äventyrare, ledare, drogliberal och dyslektiker. Branson beskriver sig själv som ordblind och visar därmed att ett handikapp inte står i vägen för kreativitet och företagaranda. Sir Richard Branson inspirerar människor världen över och har många gånger bevisat att ingenting egentligen är omöjligt. Trots att Sir Richard Branson är ordblind och dyslektiker kan hela världen utläsa av hans livsval och företagande att viljan och modet är de två starkaste drivkrafterna i ett framgångsrikt liv – parallellt med livsglädjen och sin hängivenhet till sin familj. I sitt ledarskap förespråkar Sir Richard Branson ledighet, äventyr och distansarbete som en del av ett framgångsrecept – och hans anställda älskar honom för just den ledarskapsstilen förstås.