John D. Rockefeller var äldsta sonen i en syskonskara av totalt sex barn. Hans far var William Avery Rockefeller och mor Eliza Davidson. Fadern försörjde sig som kringresande läkare och familjen flyttade så småningom till Cleveland, Ohio. Det var även här John D. Rockefeller hoppade av high school-studierna. Istället tog den unge Rockefeller en kurs i affärer och arbetade extra som bokföringsrevisor. Den unge Rockefeller startade snabbt en affärsrörelse inom hö, vete, nötkreatur och korn. Hans näsa för affärer och sinne för framtiden ledde till att han investerade pengarna i den tidiga oljeproduktionen i Pennsylvania år 1863. Något som skulle löna sig – redan efter två år var Rockefellers oljeraffinaderi stort i regionen.

Framgången med oljeraffinaderiet i Pennsylvania gjorde att Rockefeller bestämde sig för att gå hela vägen inom oljebranschen och investera samtliga tillgångar i oljemarknaden. Rockefeller fann både affärskollegor och starka finansiärer som förstod nyttan av att köpa upp konkurrenter på oljemarknaden i USA under 1870-talet. Faktum är att oljebolaget Standard Oil Company Ohio kom att inneha ett totalt oljemonopol på den amerikanska marknaden år 1882. John D. Rockefeller kom inom loppet av cirka 20 år gå från att ha ett oljeraffinaderi till att ha ett helt oljemonopol. Något USA:s regering och sittande kongressen kom att inse var både ett hot mot den fria marknaden och ett handelsproblem.

Monopol på oljemarknaden

John. D. Rockefeller skulle genom en aggressiv konkurrens tillsammans med andra oligarker praktisera ett oljemonopol och skapa en enorm rikedom i bolaget Standard Oil. Från politiskt håll insåg man att Standard Oil behövde regleras genom lagar för att inte ta över den amerikanska oljemarknaden helt och hållet. Faktum är att oljemonopolet och John D Rockefeller kom leda till en lagändring i USA. Lagen framlades 1890 och kom att kallas “The Sherman Antitrust Act” och den röstades fram i kongressen. Standard Oil och Rockefeller kringgick lagen genom att dela bolaget i olika stater i USA. Inte förrän 1911 kunde John D. Rockefeller och Standard Oil Company fällas för monopol och illegal oligarki på oljemarknaden i USA.

Ägnade sig åt välgörenhet

Var John D. Rockefeller en rovgirig kapitalist med smak endast för makt och pengar? Mycket tyder på motsatsen. Faktum är att han var starkt religiös och aktiv i den baptistiska kyrkan i USA. Rockefeller var även starkt filantropiskt lagd och mycket generös med både välgörenhet och donationer. I stort lär Rockefeller ha tillbringat största delen av sin tid efter år 1897 åt välgörenhet, filantropi och gjorde generösa donationer åt “General Education Board” i New York. Vid sin död skall han totalt skänkt cirka 35 miljoner dollar till olika institutioner och och även instiftat “Rockefeller Institute for Medical Research”. Uppskattningsvis var John D. Rockefeller vid sin död 1937 god för cirka 500 miljoner dollar.

Familjen Rockefeller

John D. Rockefeller var gift med Laura Celestia Spelman som var lärare när de möttes. De gifte sig 8 september 18 64 i Rockefellers hemstad Cleveland, Ohio. De fick fem barn, fyra döttrar och en son. Deras andra dotter dog tyvärr direkt efter födseln. Som det var på den tiden så gifte sig Rockefellers 3 andra döttrar till att bli hemmafruar och var inte involverade i hans företag. Sonen var däremot lik sin far i många hänseenden och gick i sin fars fotspår. Han ärvde dessutom det mesta av faderns förmögenhet. John D. Jr var en filantrop precis som sin far och tog över faderns arbete med välgörenhet och fortsatte detta arbete fram till sin död.

Familjen Rockefeller idag

John D. Rockefellers son David Rockefeller dog 2017 och blev 101 år gammal. Precis som fadern John D. Rockefeller var David Rockefeller även han en mycket generös filantrop. Faktum är att familjen Rockefeller än idag är en av de generösaste familjerna när det kommer till donationer och välgörenhet i USA. Familjevärderingar när det kommer till välgörenhet och donationer verkar ärvas på samma sätt som rikedomarna familjen fortfarande innehar. Uppskattningsvis beräknas att Rockefellers son David Rockefeller lyckades ge bort cirka två biljoner dollar innan sin bortgång, vilket kan tyckas vara en mindre förmögenhet. Dock beräknas familjen Rockefeller inneha ett värde av 340 biljoner dollar. Två biljoner dollar är därmed mindre än en procent av familjens tillgångar!