Kanske är hotellkedjan Hilton mer känd i Sverige än grundaren Conrad Hilton. De flesta har nog hört namnen på två av Conrads barn, Nicky och Paris Hilton. De ingår alla i Hilton-familjen. Conrad var dock en frånvarande pappa och fokuserade på sitt arbete framför sina barns uppväxt. När Conrad Hilton gick bort den 3 januari år 1979 så efterlämnade han i stort sätt inga av sina tillgångar till sina fyra barn som han fick via sina tre äktenskap med olika kvinnor. Conrad skänkte nästan allt inklusive alla hotell till den katolska kyrkan och annan välgörenhet, medan barnen försökte via domstol att vinna tillbaka en del av dessa tillgångar som de ansåg att de hade rätt till.

Conrads testamente säger något om vilken typ av relation han hade med sina barn. Han var en hårt arbetande man som troligen inte var en speciellt närvarande far och detta ledde tyvärr till en ansträngd relation med sina barn. Conrad Nicholas Hilton föddes på juldagen år 1887 i San Antonio i New Mexico. Pappan Augustus Halvorsen Hilton hade flyttat från Norge sju år tidigare och mamman Mary Genevieve var av tyskt ursprung men född i Iowa. Hilton-släktet kommer ursprungligen från en gård norr om Oslo som ligger nära tätorten Klöfta. Conrad växte upp och började som ung på Goss Military Academy i New Mexico, USA.

Tro och värderingar

Hilton tjänstgjorde i första världskriget, där han var utlokaliserad till Frankrike och under denna tid omkom hans pappa i en bilolycka. Båda hans föräldrar hade bidragit till Conrad Hiltons filantropiska värderingar, men det hade även den romersk-katolska kyrkan gjort. En stor del av familjen, det vill säga föräldrarna och alla Conrads fyra systrar var medlemmar och aktiva i kyrkan. Både under uppväxten och den finansiella perioden som kallas för den stora depressionen, fann Conrad stöd i bönen efter uppmaning från sin mamma. Egenskaperna som entreprenör kom antagligen mestadels från pappan som hade en diversehandel i Socorro under Conrads och syskonens uppväxt. Där jobbade han extra efter skoltiden.

Ägare till en bank

Conrad Hiltons första egna verksamhet var tänkt att bli en bank och därför åkte han år 1919 söderut till Texas. Väl där ändrade han sig och blev istället ägare till sitt första hotell i den lilla staden Cisco. Byggnaden hyste 40 rum och varje rum kunde hyras ut upp till tre gånger varje dygn. Conrad fick smak för hotellbranschen och började köpa upp hotell över hela Texas, detta inkluderade det anrika Dallas Hilton. Han byggde sitt första hotell utanför Texas år 1939 i Albuquerque i hemdelstaten New Mexico. Under depressionen var tiderna naturligtvis svåra vilket ledde till att Hilton fick sälja av många fastigheter och han var nära konkurs.

Återhämtningen

Conrad Hilton lyckades överleva och under 40- och 50-talen började ekonomin återhämta sig vilket gjorde att han återigen kunde expandera. Denna gång var det dags för staten Kalifornien samt städerna Chicago och New York att få ett Hilton-hotell. Han köpte bland annat Stephens Hotel i Chicago som på den tiden var världens största och det lyxiga Waldorf-Astoria i New York. År 1946 grundade han Hilton Hotels Corporation och två år senare Hilton International Company. Under 50-och 60-talen lade han grunden för internationell verksamhet. Som flest ägde han 54 hotell utomlands och 188 stycken i USA. Conrad investerade också i andra branscher som socker genom uppköpet av Carte Blanche Credit Company.

Den privata Conrad Hilton

Trots att Conrad Hilton arbetade mycket hann han gifta sig tre gånger och få fyra barn. Första äktenskapet varade i nio år mellan år 1925 till 1934. Med makan Mary Adelaide Barron fick han tre barn, bland dem William Barron Hilton som så småningom övertog skötseln av hotellkoncernen. Några år efter skilsmässan träffade han skådespelerskan Zsa Zsa Gabor och i efterhand har deras äktenskap blivit omtalat och uppmärksammat. Mycket beror på Gabors självbiografi där hon anklagar Conrad för att ha våldtagit henne. Detta skulle ha resulterat i dottern Constance. Sista äktenskapet var med Mary Frances Kelly, som han fick Paris och Nicky med, och varade fram till Conrads död den 3 januari 1979. Han blev 91 år.